Disclaimer

U dient zich ervan bewust te zijn dat mijn behandelingen geen alternatief zijn voor een diagnose of medische behandeling en ziektes worden hier niet mee genezen.
Wel geeft u uw lichaam de kans een zelfgenezingsproces in te zetten.
Na uw opgave van lopende behandelingen voor klachten die worden of werden behandeld door artsen en/of specialisten, wordt bezien of de combinatie met mijn behandelingen is toegestaan.
Indien dit af te raden is, adviseer ik het bestaande behandeltraject eerst af te maken of verwijs ik u terug naar uw huisarts of specialist.
Ik vraag daarvoor uw begrip aangezien ik uw gezondheid op de eerste plaats stel. Alle door u aan mij verstrekte gegevens zijn strikt persoonlijk, alleen aan u en aan mij ter inzage en zullen niet worden verstrekt aan derden en/of gebruikt voor enig ander doel dan uw behandeltraject en de voorlichting daarover aan u.
Ik ben aangesloten bij de:
RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg 170890R
CAT Complementair Aanvullende Therapeuten CM2918-01-01-20
GAT Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
TCZ Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg 912006T
KvK 63857324
Deze beroepsvereniging en register zijn erkend en hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. Zo is uw zorg gewaarborgd en komt u in aanmerking voor een geheel of gedeeltelijke vergoeding van de consulten afhankelijk van uw verzekering. Voorgeschreven expediƫnten, vitaminen en/of mineralen vallen hier meestal buiten en worden niet vergoed.
U dient dit na te vragen bij uw zorgverzekering m.b.t. de juiste polisvoorwaarden.

Mocht u ontevreden zijn over uw behandeling of een behandelprocedure,
meldt uw klacht dan eerst bij uw behandelaar.
De behandelaar moet de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen.