Holistische visie

Holistische visie betekent niets anders dan dat je naar het allesomvattende kijkt. Een visie vanuit het besef dat alles onderdeel is van een groot geheel, waarin alles met elkaar verbonden is. Een visie die staat voor het zien van samenhang. Als mens kun je ervoor kiezen om bewust te worden van jezelf en alles om je heen.

Ik werk vanuit deze holistische visie waarbij de ‘hele’ mens als uitgangspunt genomen wordt. Je lichaam, mentale, fysieke, emotionele, sociale en spirituele deel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Ze maken wie je bent. Je kan niet een gedeelte van het geheel bekijken of behandelen. Als nu op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op het andere*. Het lichaam kan uit balans raken en signalen afgeven in de vorm van een klacht of symptoom. Dit kan je zien als lastig, maar je kan het ook zien als een waarschuwingssignaal. Een klacht vraagt om aandacht, de intentie hierbij is niet het bestrijden maar het aandachtig voelen ervan.
(Reflex)massage is een middel om de aandacht terug te brengen naar je lichaam, waarbij alle delen worden (aan)geraakt en je kunt voelen wat er is; op alle niveaus van je mens zijn. De nadruk ligt op ervaren, niet op verandering. Die ervaring kan verheldering geven en mogelijk meer inzicht in wat die klacht jou te vertellen heeft. Het bewustwordingsproces wat hierdoor op gang kan komen heeft een positieve werking en kan een klacht doen verminderen, of helpen op een bewustere manier ermee om te gaan. Als je er op deze manier naar kunt kijken kun je 'gebruik maken' van die symptomen en klachten in plaats van ze te bestrijden of te negeren. Zodra je je van iets ‘bewust’ wordt kun je spreken van het begin om de balans in jezelf te herstellen, terug te komen bij jezelf.
*Denk bijvoorbeeld aan te veel stress, werkdruk, emotionele belasting of verlies, waardoor je allerlei klachten kan ontwikkelen zoals hoofdpijn, maagdarmklachten, rugpijn enz. Maar ook andersom kunnen fysieke klachten leiden tot psychische of emotionele klachten, denk eens aan ernstige ziekten; de emotionele problemen die hierdoor kunnen ontstaan, worden niet altijd (h)erkend en kunnen het genezingsproces vertragen. Als alles met elkaar verbonden is kan het zo zijn dat een klacht niet op zichzelf staat en dat de oorzaak ergens anders zit dan je aanvankelijk denkt. Het kan dan nuttig zijn om vanuit verschillende disciplines naar de klacht te kijken om de mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden om het herstel te bevorderen.

 

~ TERUG NAAR HOMEPAGE ~